Hvad skal jeg gøre i tilfælde af sygdom?

Sygdomspolitik i den tyske børnehave Haderslev / Deutscher Kindergarten Hadersleben

Grundlaget for sygdomspolitikken

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i dokumentet “Smitsomme sygdomme hos børn og unge” og regionens hjemmeside www.sundhed.dk .

Personalet er ikke autoriseret til at stille specifikke diagnoser. Den generelle sundhedstilstand, derimod, kan og skal vi vurdere. Nogle sygdomme ligner hinanden meget i de første symptomer, men er smitsomme på forskellige måder, eller overgangen fra en mild til en alvorlig form er svær at bedømme. I sådanne tvivlstilfælde beder vi forældrene om at hente deres barn og om nødvendigt få det undersøgt af en læge for at undgå yderligere infektioner.

Vi forsøger altid at tage så meget hensyn til barnets generelle tilstand som muligt. Det betyder, at feber kun måles, når den generelle tilstand er nedsat. I tilfælde af diarré foretages opkaldet først efter 2-3 gange. I tilfælde af opkastning undersøges det, om barnet muligvis har fået noget galt i halsen.

I tilfælde, hvor det ikke klart kan afgøres af personalet, om barnet kan blive i DKH eller skal hentes, beslutter vi at hente barnet for at beskytte det pågældende barn og de andre børn.

Formuleringen af disse retningslinjer blev legitimeret af bestyrelsen den 12.06.2018.

På dette grundlag opstår følgende regler for sygdom og børnevelfærd:

1. I de fleste tilfælde er det barnets almene tilstand og/elleren mulig smitterisiko, der er afgørende for afhentningen.

2. Hvis personalet vurderer, at et barn skal hentes, vil personalet informere barnet om et tidspunkt, hvor barnet kan komme tilbage til. Det er personalet, der i forlængelse af ledelsen, har beslutningskompetencen.

3. Opfølgningsdagsregel: Hvis et barn skal hentes, kan det normalt ikke komme tilbage til børnehaven den følgende dag, medmindre personalet informerer barnet om andet.

4. I tilfælde af gentagende diarré skal barnet afhentes.

5. Hvis opkastningen ikke tydeligvis skyldes at barnet har noget gald i halsen, skal barnet hentes.

6. Manglende overholdelse af disse regler kan i sidste instans føre til en indberetning til Haderslev Kommune.

7. Disse regler accepteres med underskriften og skal derfor overholdes .

8. Forældre skal være opmærksomme på, at det er DKHs udtrykkelige anbefaling at lade børnene vaccinere af en læge med de vaccinationer, der er beskrevet i “Vaccinationsprogram Danmark”.