Velkommen til

Deutscher Kindergarten Hadersleben

Velkommen til DKH!

Som udgangspunkt kan alle gå i vores børnehave, der har interesse for at gøre det. Udover det, skal I være opmærksomme på følgende: Vi er en institution af det Tyske mindretal i Nordschleswig (Sønderjylland) og forbereder børnene på at gå på den Tyske skole (Deutsche Schule Hadersleben). Vi giver vores pladser i første omgang til de børn der skal gå videre på den Tyske skole bagefter og til børn der er søskende til børn i børnehaven eller i skolen. De frie pladser derudover bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet. Vi ønsker at være et sted i børns liv, hvor vi planter de frø, der senere vil vokse til, at barnet af i dag bliver en voksen af i morgen, der kan tage ansvar for sin egen frihed og håndtere det ansvar, der følger med. Vi tror på, at vi kan opnå dette ved at tilbyde overskuelige strukturer, men også den nødvendige frihed til at afprøve det, vi har lært og oplevet, på egen hånd. Samtidig kan børnene altid henvende sig til omsorgsfulde voksne, der er i stand til at samle børnene op og støtte dem der, hvor de er i deres individuelle udvikling.

Inden for disse rammer og strukturer er der indbygget en masse frihed og fleksibilitet for de børn, der har brug for lidt mere opmærksomhed. Men også udfordringer for dem, der kan håndtere det eller er i gang med at lære hvordan man gør, for at blive styrket i sin opvækst.

Nyheder og indblik i vores hverdag

Besøg os på Facebook, hvor vi ofte fortæller om vores dagligdag, projekter eller udflugter.

t

Om os

Kontakt

Grupper

Pædagogik

Det særlige er…

Børnene lærer at tale to sprog på en legende måde i de tyske institutioner i Nordslesvig. Det fremmer strategier til afkodning og indlæring af sprog helt fra begyndelsen. Det er også et vigtigt grundlag for at lære andre sprog.

Det tyske og danske sprog er en naturlig del af vores hverdag. For os som institution i det tyske mindretal er det særligt vigtigt at tage hensyn til det enkelte barns individualitet og give plads til begge kulturer og sprog.

Social udvikling

Rundkredsen er et fælles, førdemokratisk forum, hvor fokus er på den enkeltes bekymringer og hensynet til alle andre. Der er mere plads til barnets mening og oplevelsen af, hvordan andre kan reagere på den.

I tilfælde af konflikter har vi etableret “fredsritualer” såsom den klassiske undskyldning og/eller i kombination med et kram eller et håndtryk, afhængigt af aldersgruppen. Vi afklarer, hvordan man løser konflikter. Skete der noget med vilje? Var det et uheld? Hvad er konsekvenserne eller mulighederne for børnene? Vi bruger den obligatoriske undskyldning som et kulturelt redskab til at forberede os på den senere sociale forventning om en undskyldning.

Det er vigtigt, at de voksne også går foran med et godt eksempel. Læs mere…

Tysk børnehave Hadersleben bruger Famly

Famly er en daginstitutionssoftware, der forenkler forældrekommunikationen og giver forældrene mulighed for at deltage i daginstitutionslivet. I den tyske børnehave i Haderslev / Hadersleben bruger vi Famly. Med Famly kan forældre få billeder og nyheder direkte til deres smartphone. Mere information fra os i den tyske børnehave Hadersleben.

Tysk mindretal i Nordslesvig

Det tyske mindretal i Nordslesvig, med dets historie og tradition, med dets fælles kultur og identitet, er en selvstændig del af et større samfund.

Det tyske sprog er det vigtigste kendetegn ved de tyske Nordschleswiger.

Frivilligt arbejde er grundlaget for det tyske mindretals arbejde.

Det tyske mindretal opretholder et Godt og tillidsfuldt forhold til den danske flertalsbefolkning. Mindretallet bygger bro mellem tyskere og danskere.