VORES

GRUPPER

Däumlinge

I Däumlinge gruppen lægger vi vægt på det relationelle arbejde mellem de voksne og børnene og samarbejde med forældrene. I gruppen lægges grundstenen for den begyndende sproglige udvikling og børnene vænnes lige så stille til husets daglige rytme som bl.a. faste sove- og spisetider. Hos Däumlinge er barnets trivsel det mest centrale emne.

Alder: 6 måneder – 2 år

Zwerge

I Zwerge-gruppen lægger vægt på sprogudvikling, som er hovedfokus der, og der lægges vægt på en afbalanceret blanding af tysk og dansk, hvor fokus her er på tysk. Desuden lægges der stor vægt på bevægelse og motoriske færdigheder, som fremmes gennem aktivitetsrummet og sport (1 gang om ugen) i sportshallen på den tyske skole.

Alder: 2 – 3,5 år

Schlümpfe

Schlümpfe-gruppen har børn i alderen ca. 3-5 år. I den aldersgruppe opnår børn en dyberegående forståelse for begge sprog der tales i huset.

Vi har ugeplaner som tager læreplanerne som udgangspunkt. Vi har bl.a. en fast dag i gymnastiksalen og faste kreative dage. Ud over de faste aktiviteter giver vi tilstrækkeligt rum til den frie leg for at skabe en balance mellem faste og frie leg-og læringsoplevelser.

Alder: 3,5 – 5 år

Trolle

I Trollegruppen har vi børnehavens „store“ børn. Trollene bliver følget ad af de voksen og støttet både i deres kompetencer og daglige udfordringer.

På den måde fremmer vi børnenes tillid til sig selv og deres omverden.

Gennem det tætte samarbejde med 0. klasse i Deutsche Schule Hadersleben, forberedes børnene på skolens regler og får en indblik i skolens dagligdag. På den måde bliver det til en flydende overgang, hvilket gør det nemmere for børnene at vænne sig til skolen.

Hos trollene har vi et ønske om, at både børn og forældre føler sig velkommen og godt modtaget.

Alder: 4 – 6 år